Webpack 中 ES-Loader 的使用
文章目录

## Webpack 中 ES-Loader 的使用

https://babeljs.io/setup#installation

1. 安装
1. 然后在 webpack.config.js 里面设置 loader
1. 需要选择一下 preset(比如: preset-es-2015, preset-es-2017 等等), 可以放在这几个地方, 放一个就可以了:
  1. .babelrc 
  1. package.json 
  1. webpack.config.js